Invitation borgermøde- Bykvarteret

Anlægsarbejderne i Bykvarteret påbegyndes i januar 2018. I den forbindelse vil vi gerne inviterer til borgermøde.