Solen og KlimaByen bød velkommen til en Walk&Talk med borgerne i den historiske del af projektområdet

Beboerne og andre interessenter i KlimaByens historiske delområde, Bykvarteret, er nu blevet orienteret om, hvad der skal ske i løbet af 2018, når KlimaByen klimasikrer deres område

Lørdag den 21. januar afholdte KlimaByen orienteringsmøde for beboerne og andre interessenter i Bykvarteret. Over 100 personer havde afsat denne lørdag til mødet, så der var fyldt i Sognegården.

Projektleder Helle Baker og KlimaByens rådgivere indledte mødet med at fortælle om de sidste detaljer i projektet, hvor der i høj grad var fokus på de enkelte gader.
Den kommende Havneplads på Gl. Havn blev også diskuteret, og der blev bl.a. talt om, hvilke anvendelsesmuligheder der kunne være i fremtiden.

Dagen blev afsluttet med en Walk&Talk i området, hvor rådgiverne kunne fortælle mere om planerne på stedet.

Stemningen var god, og det samme var spørgelysten.