Stor interesse for projekterne i Middelfart

Vand i Byer lagde vejen forbi Middelfart i sidste uge, og blandt de mange deltagere fra bl.a. andre forsyninger, rådgivende virksomheder og videninstitutioner var interessen for Klimabyen og KlimaHavnen stor

Ugen bød på vand i rigelige mængder, og derfor var det meget aktuelt at diskutere vandhåndtering og klimatilpasningsløsninger denne dag på KulturØen. Udover oplæg om eksempelvis modellering, terrændata og diskussioner på tværs var der oplæg om KlimaByen og KlimaHavnen.

KlimaByens projektleder Helle Baker Norden berettede om status på KlimaByen, hvorefter KlimaByens tekniske rådgiver ingeniør Morten Korsgaard Pedersen gennemgik de tekniske detaljer ved projektet. Herefter kunne Helle endnu en gang træde op på scenen og fortæller om KlimaHavnen og udviklingsstrategien, som blev lavet for området i sommeren/efteråret 2015. Dagen blev afslutte med en rundtur i projektområderne for deltagerne, og interessen for de spændende projekter var naturligvis stor og ligeså var spørgelysten.  

Fakta om Vand i Byer:
Vand i Byer er et netværk bestående af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Visionen er at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering.

Netværket gør det ved at:
• Indsamle, udvikle og dele viden og skabe praktisk anvendelige løsninger både nationalt og internationalt
• Forøge både den teknologisk innovation, offentlig innovation og merværdi i forhold til klimatilpasning
• Præsentere fyrtårne og dokumentere ressourceeffektivitet af løsninger

Målet er at:
• Bidrage til grøn omstilling
• Skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark
• Øge eksportpotentialet af grønne teknologier inden for klimatilpasning

Kilde: www.vandibyer.dk/om-vib/