Dialogmøde om Bykvarteret

Interessen var stor og dialogen god, da KlimaByen inviterede Bykvarterets beboere og andre interesserede til dialogmøde tirsdag den 29. november 2016
Tirsdag aften mødte cirka 200 interesserede op for at høre mere om KlimaByens planer for Bykvarteret i KlimaByen. Borgmester Steen Dahlstrøm bød velkommen og Helle Baker, KlimaByens projektleder, kunne derefter fortælle mere om projektets status. Herefter præsenterede KlimaByens rådgivere, ingeniør Morten K. Pedersen, Orbicon, og landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter, de foreløbige planer for Bykvarteret*. Interessen og spørgelysten var stor, og alle fik mulighed for at blive hørt.

Brogade og belægningen her var naturligvis også på dagsordenen, og det kan hertil tilføjes, at Miljø- og Teknikudvalget sammen med Økonomiudvalget tager beslutningen om dette den 19. december 2016. Så sidder du med et spørgsmål eller en kommentar, som skal videre til KlimaByens rådgivere, bedes du sende dem til info@klimabyen.dk deadline den 9. december 2016.

* Se GHB Landskabsarkitekters præsentation og illustrationer her.