Beplantning af regnbede

Regnbedene på Karensvej bliver snart beplantet med blomstrende buske, træer og stauder

Projektet i delområde 1 ”Skovkvarteret” er ved at være nået i mål, og det betyder, at regnbedene snart skal plantes til. Vi bringer skoven ind i parcelhuskvarteret, hvilket betyder, at regnbedene på Karensvej og Julievej beplantes med en klar reference til skovbrynet og Kongebroskoven. Der er valgt sunde og robuste plantearter, som hører hjemme i Danmark, og som kan tåle at stå i et regnbed.

Der vil være lys, luft og læ, som vil sikre, at både dyr og planter trives i stor stil. Som et skovbryn vil regnbedene bestå af enkelte træer og buske, i bunden bliver der plantet stauder og græsser, og længst ude vil der være et bælte af lave planter.
På Karensvej vil den almindelige røn være det karakterskabende træ. Træerne bliver naturligvis placeret under hensynstagen til skyggevirkningen på de nærliggende grunde, de mange ledninger i jorden samt det underliggende dræn i regnbedene.
Som mellemlag plantes der grupper af blomstrende buske og mindre træer eksempelvis mirabel, hyld, hunderose og hassel. Disse vil være med til at understrege det skovbrynsprægede udtryk med blomstring, frugtsætning og efterårsløv. Frugterne vil gavne fuglene, og bladenes skiftende farver viser årets gang.
I bunden under træer og buske bliver der plantet forskellige stauder, græsser og bregner, som er tilpasset de lokale forhold og vandmængder.

Det er planen at regnbedene skal plantes til i november.