Kontakt

Helle Baker
Arkitekt MAA/Projektleder for ’KlimaByen’                      
Middelfart Spildevand

E: hbn@klima-byen.dk

M: +45 61 15 61 55