Projektudvikling

Fase 3 omfatter perioden april 2015 – forår 2017. I denne periode konkretiseres vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen. Fase 3 afsluttes med detailprojektering samt etapevis udbud og licitation af anlægsopgaverne.

Projektudvikling: April - forår 2017
I denne periode er det endelige vinderprojekt af arkitektkonkurrencen blevet bearbejdet. Borgerne har haft mulighed for at bidrage med input til det vindende arkitektteam Team GHB, projektgruppen og Orbicon A/S, KlimaByens tekniske rådgiver. Der har eksempelvis været et tre-dages arrangement ”Mød KlimaByen,” med aktiviteter på havnen og i de tre delområder samt møder med andre interessenter. Beboerne og andre interesserede kunne i disse tre dage se og høre mere om projektet i de enkelte områder, og mange benyttede dagene til at tale med KlimaByens projektleder, Team GHB og Orbicon A/S samt Middelfart Kommune.  

Projektering og udbud: Oktober 2015 - sommer 2017
På baggrund af projektudviklingsfasen færdigbearbejdes projektet af Team GHB og Orbicon A/S.

Projektering og udbud for de tre delområder vil foregå etapevist.

Du kan læse mere om det samlede dispositionsforslag her