Aktivitetsskoven

Området ved boldbanerne består dels af en træningsbane og dels af et stadion med klubhus og tribuner. Træningsbanen anvendes i dag hovedsageligt af børn i området samt dagligt af eleverne fra Vestre Skole.
Banerne ligger mellem Skovkvarter (Pigekvarteret), Søndre Kirkegård og Kongebroskoven.
 
Klimatilpasning på træningsbanen - Aktivitetsskoven
Strategien er at aflede regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder ned til Aktivitetsskoven med lavninger, som skal forsinke og rense vandet inden det udledes til Langedam.

På Aktivitetspladsen bliver det som at befinde sig i et frodigt delta, når det regner. Flere vandveje mødes og samles til en større bæk og i små søer, hvor regnvandet fra Skovkvarteret kan opsamles og sive ned under større skybrud. Mellem søer og bække vil der være flader til boldspil, leg og bevægelse. Hvert sted indrammes af træer, så der dannes lysninger. Lysningerne bliver forbundet af broer, der laves i naturmaterialer. Broerne tilbyder flere forskellige muligheder for leg og bevægelse, så der bliver endnu mere aktivitet på pladsen fremover. I en skybrudssituation vil overskydende regnvand ledes til Postens Rende.

 

Anlægsperiode: Efterår 2017 – sommer 2018

Aktivitetsskovens placering i KlimaByen